ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

5.3.2016 Milan K., Praha: 

Co vše potřebuji k realizaci převodu u zadlužené firmy s.r.o.?

Odpověď:
K převodu firmy je pro konání valné hromady či k rozhodnutí jediného společníka, nutné mít k dispozici společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu v aktuálním znění, pokud není zveřejněna ve sbírce listin, obchodního rejstříku. Zároveň je důležité mít nejaktuálnější rozvahu a výsledovku z účetnictví (zaúčtované doklady a výsledek hospodaření do určitého data), což je také vhodná příloha k předávacímu protokolu, který obdržíte při převodu obchodní firmy (resp. podílu, akcií atd. v podobě majetkové účasti). K převodu samotnému, stačí přijít na dohodnutý termín k notáři nebo k ověření podpisů s občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti a ověřit podpisy na všech potřebných listinách, které vyžadují (pro provedení zápisu v obchodním rejstříku, tak vyhotovení pro vás o změnách v obchodní firmě) zákonná ustanovení v ČR.


20.12.2015 Jana Z., Ostrava: 
Co mám vzít s sebou na osobní schůzku u prodeje zadlužené společnosti?

Odpověď:
Na osobní schůzce nejdříve probere, co vás vede k převodu zadlužené společnosti, jestli existují jiné možnosti, jak pokračovat v podnikání. Vhodné je s sebou přinést seznam závazků, pohledávek (vymahatelné), stav zaměstnanců a majetku. Znát obchodní příležitosti, které se nabízejí a mohou přinést v budoucnu zisky. Od toho se odvíjí perspektiva v pokračování stávající činnosti i zadlužené společnosti, která stojí za záchranu. Pokud neexistují reálné ekonomické předpoklady k záchraně, doporučíme a naplánujeme převod firmy. Dle situace zvolíme nejvhodnější způsob, který vám zajistí nejmenší riziko.


11.10.2015 Marie S., Jihlava:
Pomůže, když v případě zadlužené, resp. předlužené firmy, změním na rejstříku jednatele a společníka?

Odpověď:
Tady si dejte velký pozor. Pokud je vám známo, že prodáváte zadluženou firmu a jste jak společník (akcionář) a zároveň statutárním orgánem, máte zákonnou povinnost vyhlásit insolvenci nebo konkurz. Této povinnosti se nezbavíte tím, že změníte držitele majetkové účasti (společníka, akcionáře apod.) a statutárního zástupce (jednatele, prokuristu, představenstvo). Tato povinnost se totiž vztahuje k datu, kdy vám tato skutečnost byla nebo mohla být známa a v ten okamžik, jste jako statutární orgány měli podat návrh na insolvenci případně konkurz. Teoreticky to nemusí nic znamenat, ale zároveň tak vzniká velké riziko do budoucna, které ohrožuje jak vaši osobu, tak zvláště osobní majetek, z titulu odpovědnosti, za neplněné povinnosti.


7.9.2015 Karel P., Jihlava:
Které listiny mám dostat, když budu převádět obchodní firmu s.r.o., která je zadlužená?

Odpověď:
Důležitější než samotné listiny jako takové, jejichž rozsah je v podstatě standardizovaný, je jejich obsah a ten lze paušalizovat jen obtížně. Vzhledem k tomu, že zákony jsou nejednoznačné, může se stát „slovíčkaření“ vaším nepřítelem a taková transakce, nesplní účel, který očekáváte. To, že příslušný soudu, uskuteční změnu zápisu v obchodním rejstříku na základě vyžadovaných listin (návrh zápisu změn, smlouva o převodu podílu, rozhodnutí jediného společníka o změně statutárních orgánů, čestné prohlášení a souhlas se zápisem nového statutárního zástupce ideálně doplněný o čistý výpis z trestního rejstříku, dále to také může být souhlas s umístěním sídla, výpis z katastru nemovitostí atd., dle rozsahu změn projednaných na valné hromadě). Pak je také důležité, že určité dokumenty potřebují ověřený podpis, některé nikoliv, ale k prokázání pravosti je to vhodnější. Zvláště důležitou součástí je předávací protokol, který stanovuje stav, za kterého se firma prodává, tedy stav jaký předáváte. Tady je potřeba si dát největší pozor, protože to může být usvědčující důkaz, ve váš neprospěch.


Téměř vše se ovšem dá řešit. Pokud se obrátíte na nás, najdeme způsob, jak omezit nebo eliminovat všechna taková rizika.JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více