ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ, LZE NAJÍT NA ZÁKLADĚ ÚPLNÝCH INFORMACÍ O EKONOMICKÉM STAVU.

Telefonní kontakt slouží k vysvětlení problematiky a následnému sjednání schůzky 
Na telefonu jsme vám ihned k dispozici pro rychlou konzultaci, kde vám sdělíme základní možnosti, které přicházejí ve vašem případě v úvahu. Zodpovíme vám otázky, které vás trápí a potřebujete si je ujasnit. Připravte si jejich seznam, pro efektivní komunikaci. Obdržíte od nás odpovědi na podstatné skutečnosti, spojené s prodej vaší zadlužené obchodní firmy s.r.o. nebo a.s. a ujasníte si fakta vyplývající z ZOK, platného od 1.1.2014.


Připravte si základní údaje o stavu zadlužené firmy 
Pokud se chcete v telefonátu dozvědět odpovědi na určité skutečnosti, položte konkrétní otázky v souvislosti s vaší firmou. Pokud to bude možné, dostanete na ně odpovědi. Případně vám odpovíme příkladem, z kterého to bude patrné. Abychom mohli přijmout alespoň základní závěry, je nejvhodnější, když znáte základní údaje o aktivech a pasivech firmy, aktuálních výnosech a výdajích např. za poslední měsíční účetní období. Můžete si je předem zjistit a mít je po ruce. Z nich lze pak určit, zda existuje ještě možnost záchrany nebo je pro vás jediná bezpečná varianta, zbavit se takto zadlužené firmy převodem obchodního podílu nebo akcií a změnit statutárního zástupce.


Získáte přehled o způsobu převodu obchodních podílů (akcií) vaší firmy
Nejčastější otázkou je při telefonátu: a) jak bude převod probíhat, b) co musíte udělat. Na obě otázky je stručná odpověď. Potřebujeme od vás jen informace o stavu vaší firmy a na základě nich, můžeme teprve rozhodnout o správném způsobu řešení. V obou případech, ať se rozhodnete na základě našeho návrhu pro záchranu firmy, tedy krizové řízení nebo převod zadlužené společnosti bude největší práce vykonána z naší strany. Připravíme veškeré listiny, potřebné k převodu zadlužené firmy a zajistíme podpisy nabyvatele a nového statutárního zástupce, ke kterým teprve následně připojíte své podpisy. Takto se to pak podá k zápisu změn na obchodní rejstřík. Při krizovém řízení, sestavíme krizový plán, který schválíte, a společně se pustíme do jeho realizace.


Věnujeme se vám na telefonu, mailu a osobně, dle naléhavosti
GSM: +420 704 268 058, email: info@zadluzenefirmy.cz

JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více