ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

Základní konzultaci, vám při první schůzce o prodeji firmy poskytujeme ZDARMA

 • obvykle je v délce min. 30 min., délka se odvíjí dle potřeby  
 • předem vám zašlete informační mail, jak se na schůzku připravit 
 • rozebereme při ní aktuální situaci ve vaší firmě a navrhneme směr, kterým se při řešení máte ubírat 
 • předložíme vám návrh podstatných dokumentů, potřebných k uskutečnění předmětné transakce 
 • sjednáme harmonogram postupu jednotlivých kroků předcházejících prodeji zadlužené firmy a cenu
   

KVALITA MÁ VŽDY - SVOU OPODSTATNĚNOU CENU


Místo a čas osobní schůzky
Po prvním informačním telefonátu vám doporučujeme, sjednat si termín na osobní setkání a projednat podrobněji možnosti řešení vaší situace. Standardně jsou možné schůzky téměř denně v Brně. Běžná je možnost setkání 1-2 dny v týdnu v Praze. Obvykle alespoň každých čtrnáct dnů rovněž v Ostravě a také Bratislavě. Místo a čas je otázkou telefonické dohody. Zavolejte a sdělíme vám nejbližší možný termín osobní schůzky. Schůzku lze naplánovat dle vašich časových možností (potřeb) a to případně, jak v ranních i večerních hodinách, které vám vyhovují. V průběhu dne jsou termíny často rezervovány v předstihu.

Osobní schůzka za účelem prodeje firmy
V situacích, kdy to tzv. „hoří“ můžeme přijet i k vám a situaci řešit přímo na místě. Pokud si to stav vyžaduje, jsme k dispozici i o víkendech a svátcích, tak abychom vyšli vstříc vašim potřebám. Zvláště v urgentních případech jsme schopni po předchozí telefonní dohodě připravit veškeré dokumenty předem a na schůzku přivést již vše zpracované k samotné realizaci a ověření včetně podání změn na obchodní rejstřík. Rychlou reakcí tak okamžitě zamezíme nebezpečí, které se může blížit. Takto se mu předejde a zabrání se zbytečným následkům způsobených např. insolvencí či konkurzem v době, kdy jste ještě statutárním orgánem.

Schůzka za účelem krizového poradenství pro vaše správné rozhodnutí
Než se rozhodnete pro jakékoliv řešení, je vhodné diskutovat o možnostech, které přicházejí v úvahu. Než se vyslovíme pro konkrétní způsob, potřebujeme dostatečné množství relevantních informací. Ekonomický stav firmy rozhoduje o tom, zda je vhodné přemýšlet o záchraně nebo o vyhlášení úpadku. V případě, že se rozhodnete pro krizové řízení, musí dojít k zásadním změnám v řízení a organizaci v době krize. K tomu je potřeba odborníky, kteří mají zkušenosti. Dokážeme se rychle a efektivně rozhodovat, jednat a zjišťovat potřebná data a údaje pro následný postup, který povede ke znovu vzkříšení vaší obchodní firmy.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAJDEME NA ZÁKLADĚ ÚPLNÝCH EKONOMICKÝCH INFORMACÍ


Jaké dokumenty vzít s sebou na osobní schůzku

 • rozvahu a výsledovku ve tvaru, který se používá jako příloha k daňovému přiznání  
 • daňové přiznání za předchozí uzavřený kalendářní rok  
 • poslední zaúčtovaný stav závazků a pohledávek (znát jejich potencionální vymahatelnost)  
 • případná rozhodnutí o exekuci, insolvenci či konkurzu  
 • aktuální stav zaměstnanců a odvodů za ně  
 • znát potenciální zákazníky a odbytiště a důvod, proč nyní nepřinášejí zisky  
 • analyzovat strukturu majetku firmy a případných pronájmů za účelem přežití


Věnujeme se vám na telefonu, mailu a osobně, dle naléhavosti
GSM: +420 704 268 058, email: info@zadluzenefirmy.cz

JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více