ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta hrají ve vašem případě zásadní roli, pak se rozhodnete, která varianta, je pro vás nejlepší. Informace jsou důležité, jelikož obvykle nemáte zkušenosti z převodem firmy a nemůžete tedy postihnout podstatné skutečnosti. Pro první kontakt je nejlepší telefonát, mail obvykle nedokáže vysvětlit všechny otázky, které vás budou při rozhovoru napadat a tak si rozšíříte přehled v dané problematice, spojené s převzetím firmy s.r.o., a.s. či jiným právní subjektem, zapsaným v obchodním rejstříku.

Převezmeme také spící firmu s.r.o. a.s. či jiný subjekt
Pokud potřebujete převést společnost s.r.o., a.s. apod., která je pro vás už nepotřebná, odkoupíme ji od vás. Pokud je firma „čistá“, tedy bez závazků, převezme ji a vyřídíme veškeré záležitosti spojené s převodem, tak aby obchodní rejstřík změny zapsal. Tak se zbavíte všech povinností a odpovědnosti plynoucí, z funkce statutárního orgánu v takové firmě. POZOR! Od 1.7.2014 je i za převod takové společnosti obvykle účtováno min. 10.000 Kč, dle náročnosti a nákladů spojených se zápisem (cena notářského zápisu, poplatek za změnu sídla apod.) a to vzhledem k povinnostem vznikajícím v souvislosti s ZOK a odpovědností, která je kladena na statutární orgány. Nikdy nepodnikající nebo čistou obchodní firmu od vás aktuálně převezme ZDARMA či naúčtujeme pouze dohodnuté přímé náklady spojené s převodem a zápisem (vaším výmazem) v obchodním rejstříku.

Precizně realizujeme každý převod firmy či jiné služby
Služby, které vám poskytujeme, jsou prověřeny roky praxe a řadou realizací, tedy přímých zkušeností z praxe (všech možných eventualit), kterou jsme úspěšně prošli. Nejprve tedy vyslechneme vaše záměry a ekonomická fakta. Následuje odsouhlasení návrhu řešení, které je v dané situaci nejvhodnější. Podepíšeme potřebný kontrakt (co vše je třeba ve vašem případě uskutečnit pro bezpečnou realizaci), objednávku realizovaných služeb a prohlášení o mlčenlivosti. Probereme jednotlivé kroky převodu a řešení situací, které mohou nastat. Následně vám připravíme návrh dokumentů, které s transakcí souvisejí, vy si je můžete nezávisle prověřit. Při realizaci obdržíte kompletní návrh s přílohami pro obchodní rejstřík a taky dokumenty, které si založíte pro svoji bezpečnost.

Věnujeme se vám na telefonu, mailu a osobně, dle naléhavosti
GSM: +420 704 268 058, email: info@zadluzenefirmy.cz

JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více