ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku


Cenové podmínky za poskytnuté služby
Každá cena v obchodním vztahu, reprezentuje úroveň poskytnutých služeb. Pokud je cena velmi nízká, měli byste se mít na pozoru. Většinou ji nabízí ten, kdo potřebuje za každou cenu obchod realizovat. Pak samozřejmě musí ušetřit někde jinde a to může pro vás při převodu zadlužené firmy, být zcela osudné. Cena, kterou obdržíte od nás, reprezentuje určitou úroveň, kvalitu a hlavně vám zajišťuje i následný poradenský servis i po uskutečnění realizace obchodního případu. Základní cenu vám sdělíme orientačně už po telefonu. Upřesníme ji při osobní schůzce, až budeme vědět potřebné informace, pro zvážení všech okolností, které souvisí s potřebnými kroky, které bude v dané věci nutné podniknout.


Konečná cena je výsledkem dohody a vychází z nároků, které klient vznese a je třeba je vyřešit k jeho:

  • ochraně bezpečnosti  
  • zajištění osobního i firemního majetku  
  • spokojenosti (neopomenout žádnou maličkost)  
  • důsledné eliminaci případného rizika, které ze zkušenosti známe a předcházíme mu, precizní přípravou a dokonalým zpracováním každého případu s využitím všech znalostí a kontaktů, kterými disponujeme


JSME NA VAŠÍ STRANĚ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ


První jednání máte vždy ZDARMA
Obvykle je v délce minimálně 30 min., ale věnuje vám tolik času, který vaše záležitost vyžaduje. K poskytnutí SCHUZKY ZDARMA, stačí, když nám sdělíte, kde jste se o nás dozvěděli. Na schůzce s vámi rozebereme vaši aktuální situaci ve firmě a navrhneme optimální směr, kterým se při řešení ubírat. Předložíme vám návrh podstatných dokumentů, potřebných k uskutečnění předmětné transakce a sjednáme harmonogram postupu jednotlivých kroků předcházejících převodu a cenu za realizaci. Věnujeme se vám, abychom vás zasvětili do problematiky zadlužených firem, jak ze strany práva, tak z hlediska obvyklých praktických zkušeností. Dozvíte se, jaké jsou možnosti a upozorníme vás na varianty i rizika vaší aktuální situace.


Cena služeb při převodu zadlužené s.r.o., a.s.
Všechny ceny jsou v prvopočátku orientační, reprezentují obsah standardní transakce bez individuálních řešení, která mohou být nutná k dosažení úspěchu. Jelikož při prodeji (převodu) podílu (akcií atp.) v obchodní firmě, jde obvykle o zcela unikátní situace a je potřeba řešit mnoho detailů na požadavek klienta, je výsledná cena individuální a odráží namáhavost a množství jednotlivých úkonů, které je nutné vykonat. Navržená cena pak obsahuje poradenství před prodejem, aby proběhl hladce a se všemi náležitostmi. Tak uskutečnění samotného převodu zadlužené firmy v úpadku. Tak i následné poradenství a pomoc se záležitostmi potřebnými vyřešit až po převodu zadlužené firmy.


Vyjednáme každou situaci, která je pro vás důležitá
Dokážeme připravit a zrealizovat všechny vaše požadavky a záměry. Klienti se na nás obrací i s neřešitelnými situacemi (kde již jinde pohořeli) a my je zvládneme. Stačí, když nám sdělíte vaše požadavky a my vám navrhneme řešení přímo na míru. Každá cena je otázkou dohody a obnáší náročnost spojenou se správným způsobem řešení, požadovaného úkolu. Naše ceny reprezentují kvalitu a jistotu, kterou vám poskytujeme v oblasti vašeho podnikání a v souvislosti s firmami, které jsou v úpadku. U nás platíte za výsledek, který garantujeme.


Co platíte při prodeji zadlužené  firmy
Platíte za zprostředkování, resp. zajištění nabyvatele podílu v s.r.o. nebo akcií v a.s. atp. Tím dostáváte i nového statutárního zástupce (bezúhonného jednatele, představenstvo a dozorčí radu) atp. Obdržíte všechny listiny spojené s předáním majetku, materiálu, zboží, závazků, pohledávek a ostatních práv a povinností (tak, aby se nic co ve firmě existuje, neopomnělo). Zvážíme za vás všechny pro a proti u jednotlivých způsobů převodu. Poskytneme vám veškerou poradenskou činnost s individuálními případy, které byste jinak museli řešit s právníkem, účetním, daňovým poradcem apod. a je třeba je dořešit v souvislosti s prodejem (převodem) zadlužené firmy.


Co všechno Vám poskytneme při převodu zadlužené  firmy
Provedeme kompletní ekonomickou analýzu stavu firmy, která je potřebná ke správnému rozhodnutí o formě a způsobu převodu zadlužené firmy. Dodáme úplné vyhotovení listin potřebných k zápisu změn v obchodním rejstříku: návrh na obchodní rejstřík se všemi dohodnutými změnami, Smlouvy o převodu obchodního podílu (akcií atp.) pro potřebné množství společníků (akcionářů apod.), Čestné prohlášení a podpisový vzor, Souhlas se zápisem v obchodním rejstříku, Potvrzení o převzetí smlouvy o převodu obchodního podílu Obchodní firmou, Trestní rejstřík (jak z ČR a popř. i ze země bydliště nového statutárního zástupce) veškeré ověřování a další poplatky spojené s dokumenty potřebnými pro zápis změn v OR, kdy cena obsahuje jak změnu společníka(ů), jednatele(ů), popřípadě změnu názvu firmy v případě, že je potřeba k uskutečnění změn, zápis z jednání Valné hromady nebo Rozhodnutí jediného společníka (v případě, že to zákon vyžaduje ve formě notářského zápisu), k základní ceně se pak pouze připočítává cena zaplacená za příslušný notářský zápis, případě změn ještě změna sídla obchodní firmy za příplatek 4.999,- Kč (dodání nového sídla a to formou Souhlasu s umístěním sídla s ověřeným podpisem, Výpisu z katastru nemovitostí, Prohlášení jednatele o novém sídle firmy), to vše v případě, že tyto skutečnosti vyžadujete. V naší službě jsou obsaženy všechny standardní úkony potřebné ke změně zápisu obchodní firmy a to včetně poplatků spojených s podáním Návrhu změn na obchodním rejstříku. Je to tedy kompletní služba, za jednu cenu.

CENA je vždy jedna (sjednaná předem), bez dalších poplatků a dodatečných doúčtování

Cena za převod ostatních společnosti je na vyžádání

  • uskutečníme pro vás take převod družstva, v.o.s., občanského sdružení, sportovního klubu apod. 


Věnujeme se vám na telefonu, mailu a osobně, dle naléhavosti
GSM: +420 704 268 058, email: info@zadluzenefirmy.cz


JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více