ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a chytrý, je mu známo, že čím dříve dosáhne správy nad vaší obchodní firmou (resp. majetkem a tržbami) insolvenční správce, má větší pravděpodobnost uspokojení svých pohledávek. Navíc povinnost vyhlásit insolvenci stanovuje statutárnímu orgánu přímo insolvenční zákon č. 42/2006 Sb. Aby vás tento zákon nedostihl, je rozumné, takové situaci, včas předcházet. Nejvhodnější jsou správné manažerské a majetkové změny v obchodní firmě, které přenesou zodpovědnost na aktuální obsazení statutárních orgánů. Převod zadlužené firmy je proto vhodné provést již v počátku, aby následná odpovědnost za úpadek nepostihla vaši osobu, popř. i váš osobní majetek, z důvodů, že jste nepostupoval jako řádný hospodář.

Konkurz firmy Vám vystaví stopku
Od insolvence je jen krůček ke konkurzu. Jakmile jsou aktiva menší než pasiva, je jediným řešením konkurz. Pokud jste v této době ještě statutárním orgánem v obchodní firmě, vzniká vám mnoho povinností a také osobních nepříjemností v rámci konkurzu. Musíte dokládat, vysvětlovat a hlavně obhajovat své manažerské kroky, jako dobrého hospodáře. Ze zákona můžete být následně postiženi, nemožností vykonávat činnost statutárního orgánu v obchodní firmě a take podnikat jako fyzická osoba, jelikož nesplňujete podmínky živnostenského zákona.

Prodej zadlužené firmy s.r.o., a.s. je řešitelný 
V případě, že vaše firemní cash-flow nestačí na pokrytí nákladů spojených s vaším podnikáním, je třeba zbystřit a zvážit, jaké přijmout opatření k řešení. Jednoduše řešeno, když má firma více provozních nákladů než příjmů a navíc existují dlouhodobé pohledávky po splatnosti (je pravděpodobné, že nebudou uhrazeny). Je jasné, že jste na cestě ke krachu obchodní firmy. Zvažte, co všechno budete muset udělat a plnit v souvislosti s úpadkem. Právě jako statutárnímu orgánu, obchodní firmy v úpadku vám přibydou další starosti a povinnosti. To je pro vás další zátěž a náklady. Při předání účetnictví insolvenčnímu nebo kurznímu správci vás čeká další vysvětlování.

Věnujeme se vám na telefonu, mailu a osobně, dle naléhavosti
GSM: +420 704 268 058, email: info@zadluzenefirmy.cz

JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více