ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

Ukončení činnosti firmy formou likvidace
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi. Ten se stává statutárním orgánem obchodní firmy, nahrazujícím výkon funkce, dosavadního jednatele či předsedy představenstva. Likvidace je rovněž, značně zdlouhavým procesem, jelikož je třeba uskutečnit mnoho povinností a úkonů s úřady a obvykle se to vleče i roky. Cílem likvidace je zpeněžit veškerá aktiva a uspokojit věřitele. Z případného likvidačního zůstatku může zbýt něco i na společníky. Takže je to vlastně podobné jako za běžného podnikání, jen se už neplánuje rozvoj, ale směřuje se veškerá operativní činnost, pouze k ukončení právního statusu obchodní firmy.

 

Likvidace firmy z vlastní vůle
V současné době se likvidace obchodní firmy, jeví jako značně nepraktickou, jelikož stojí značné finanční prostředky a rovněž čas. Musíte svolat valnou hromadu, uskutečnit notářský zápis, připravit všechny dokumenty k zápisu změny na obchodním rejstříku a zaplatit poplatky spojené s tímto zápisem. Pokud máte štěstí, jsou tyto náklady něco málo přes 10.000 Kč, ale mohou být rovněž až dvojnásobné, v závislosti na společenské smlouvě a dalších faktorech vyplývajících s rozsahem projednávaných změn. Teprve v průběhu likvidace firmy, zjistíte finanční náročnost a nepraktičnost zvoleného řešení. Náklady se tak i u obchodní firmy, která v podstatě neměla co likvidovat, mohou za dobu likvidace, vyhoupnout běžně i na 50.000 Kč.

 

Hlavní činnost likvidátora při likvidaci firmy
Na valné hromadě apod. jmenujete likvidátora, který přebírá povinnosti do té doby stanovené jednateli, resp. statuárnímu zástupci obchodní firmy. Dle rozsahu likvidační podstaty vás to jako držitel obchodního podílu (společníka) zavazuje hradit zvolenému likvidátorovi, měsíční odměnu standardně ve výši min. 1.000,- Kč (což je jen formální částka, obvykle je to mnohem více v závislosti na náročnosti) a to po dobu mnoha měsíců, spíše let. Samozřejmě tak na likvidátora přenesete nároky a povinnosti (příslušející do té doby statutárnímu orgánu), jak legislativní, tak faktické a to ve formě správy datové schránky, komunikace s dlužníky a věřiteli, zpeněžování majetku, hlášení soudu a mnoho dalších povinností, zvláště vůči úřadům, které nejsou mnohdy nezkušenému likvidátorovi vůbec známy. Existuje tak velké riziko chyb a přešlapů, které mohou mít následky ve formě finančních postihů, jak pro firmu, tak i pro osobu likvidátora.

 

Likvidace nařízená soudem
Valná většina firem své povinnosti vyplývající ze zákona neplní, a proto je může často rozhodnutí soudu o likvidaci zaskočit. Soud pak obvykle jmenuje likvidátorem společníka obchodní firmy a tomu vznikají na dlouhou dobu povinnosti, které nezná, a hlavně mu zabírají čas a vznikají mu další nekonečné finanční náklady, čemuž šlo včas předejít. Pokud soud nařídí likvidaci obchodní firmy, souvisí to obvykle s neplněním základních povinností, vyplývajících ze zákona. Mezi časté příčiny patří, že byl uvolněn obchodní podíl společníka (z důvodů neúspěšné dražby podílu při exekuci majetku společníka), statutární orgán nesplňuje podmínky živnostenského zákona a dojte k jeho výmazu (obchodní firmy nemá jednatele nebo předsedu představenstva apod.), sídlo firmy nesplňuje podmínky vyžadované živnostenských zákonem (firma na adrese zapsané v obchodním rejstříku fakticky nesídlí, není rovněž kontaktní a nevybírá zprávy z datové schránky), obchodní firma neplní povinnosti vyplývající ze zákona (uskutečnit min. 1x ročně valnou hromadu obchodní firmy, neodevzdává v příslušném termínu shodným s podáním daňového přiznání jeho stejnopis do sbírky listin na obchodním rejstříku). Příčiny mohou být i jiné. Pořád se ještě stává, že někdo dostane „zálusk“ na váš majetek a může se pokusit vás zničit, prostřednictvím fingované likvidace, insolvence, konkurzu apod. Má pro to dostatečné finanční možnosti i kontakty, aby se dostal k vašemu majetku.  

 

Likvidace za účelem výmazu firmy z obchodního rejstříku
Likvidaci vaší firmy vám obvykle navrhne právník (v dobrém úmyslu, ale bez ohledu na praktický průběh, pokud to pro něj přináší další odměnu), účetní či „dobrý“ známý, prostě všichni, kteří ji obvykle nikdy nedělali, jen o ní slyšeli, že by měla být jediným východiskem. Na první pohled mají pravdu a je to správný legislativní způsob, jak ukončit činnost firmy. V každé obchodní firmě, se však nacházejí nějací kostlivci, složitosti, komplikace, které je nutné při likvidaci dořešit. Mnohdy souvisí s finančním úřadem, příslušnou správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou, věřiteli nebo dlužníky a vše je na bedrech likvidátora, který o tom nemá přehled, jelikož u toho v počátku nebyl. S takovými záležitostmi si prakticky neporadil ani předchozí statutární zástupce a tento „černý petr“ se prostě musí sprovodit ze světa nyní, v rámci likvidace. Což klade nemalé nároky a úsilí právě na likvidátora.

 

Nakládání s doklady při likvidaci a jejím ukončení
V průběhu likvidace musejí být rovněž někde umístěny veškeré doklady firmy od jejího vzniku a totéž se musí zajistit kontinuálně po skončení likvidace a všechny tyto náklady musí někdo hradit a kdo jiný než vy, jako společník nebo samotný likvidátor. Některé doklady musí být uloženy 3 roky, většina 5 let a některé dokonce i 10 let. To jsou značné povinnosti, kterým se nelze vyhnout. Všechno musí zařídit příslušný likvidátor a samozřejmě i uhradit. Rizika jsou příliš velká a nároky i čas hraje proti vám. Mnohem praktičtější způsob, jak ukončit vaši účast ve společnosti, je převod obchodního podílu a zároveň s tím, výmaz statutárních orgánů v zápise obchodního rejstříku. Je to značně levnější, rychlejší a praktičtější řešení, jak dosáhnout stejného výsledku, na který budete u likvidace čekat i několik let a po celu dobu platit likvidační výdaje.

 

Lepší je zvolit převod obchodního podílu než likvidaci
Z těchto příčin se jeví praktické provedení likvidace značně nevhodné a mnohem lepším řešením je uskutečnit včasný převod obchodního podílu ve společnosti a zároveň odvolat stávajícího jednatele a jmenovat jednatele nového. Všechny tyto skutečnosti promítnout neprodleně do zápisu v obchodního rejstříku a mít od všeho „pokoj“. Zbavit se tak odpovědnosti za všechny povinnosti, které jsou stanoveny obchodní firmě, resp. jejímu statutárnímu zástupci. Ušetříte tak prostředky za likvidaci a předejdete riziku, které se může objevit, při neplnění jakýchkoliv povinností, které přísluší firmě, statutárnímu zástupci a to v podobě pokut, úroků z prodlení nebo odpovědnosti za chyby, které mohou nechtěně nastat.

 

Převod zadlužené firmy je efektivnější řešení než likvidace
V mnoha případech se na nás obracejí majitelé firem, kteří se původně rozhodli pro likvidaci. Nějakou dobu se ji snažili dovést k výmazu z obchodního rejstříku, ale neúspěšně. Narazili na nesoučinnost a průtahy úřadů, byli otráveni a neměli „nervy“, na to v ní pokračovat. Hledali okamžité řešení a klid. Při likvidaci se také velmi často stane, že se změní u obchodní firmy v úpadku na insolvenci nebo konkurz. To je jedna ze zásadních povinností jak likvidátoru nebo i statutárního orgánu, vyhlásit insolvenci, pokud firma nezvládá své povinnosti vyplývající ze zákona v souvislosti s platební morálkou. Častým jevem je skutečnost, že při analýze majetku už v počátku dojde likvidátor k závěru, že firma je zralá na insolvenci nebo konkurz (čemuž jste se jako jednatel či předseda představenstva za vašeho působení bránily), pokud likvidátor zjistí, že firma je předlužená. Pak už se jen těžko z něčeho vycouvává či něco řeší zpětně. Faktem je, že jak insolvenci, tak konkurz obvykle podávají věřitelé, a to v nejméně vhodnou dobu. Podnikatelé to totiž nechají zajít až za hranu rozumnosti a pak se nechají ve všech problémech tzv. „vymáchat sami“. Tomu lze však včas předejít, zachránit vaši existenci.


OBRAŤE SE NA NÁS, NAJDEME VÁM ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI


JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více