ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

Pomůžeme vám zvláště v těchto obtížně řešitelných situacích
Pokud se dostanete do jakékoliv krizové situace, problémů či dluhů, je třeba je řešit a to správně a rychle. I když jste schopnými manažery, na toto vás nikde neškolili. Všechno vzdělávání a manažerské dovednosti směřují k tomu, jak jít vpřed a vydělávat. Na to jste zvyklí a to umíte, ale naučit se zvládat krizové situace a vhodně rozhodovat při řízení již zadlužené firmy, je něco úplně jiného. Je k tomu zapotřebí praxe, kdy krizový manažer už takovými situace prošel a vyřešil je. Nutnou součástí je totiž analýza možných řešení a odmítnutí obvyklých způsobů postupů, které jsou vhodné a použitelné v případě že se jedná o firmu nezadluženou. Jsme připraveni vám pomoci, ať se vám přihodilo cokoliv. Naše znalosti, zkušenosti a efektivní způsoby řešení, vám zajistí omezení zbytečných výdajů a praktické řešení, resp. Cestu z každé nepříjemné situace.

1. Chcete prodat zadluženou firmu a zbavit se komplikací
Pokud jste se rozhodli po zralé úvaze prodat zadluženou firmu, udělali jste správně. Je to cesta čistého řezu a pragmatického rozhodnutí, protože v souvislosti se zadluženou firmou, ve které jste statutárním orgánem, vás už nečeká nic dobrého. Zjednodušíte si tak svou budoucnost, kdy byste trávili bezesné noci nad řešeními, která nejsou možná ani reálná. V podnikání je umění, poznat dobu, kdy je vhodné něco špatného opustit a pustit se, resp. začít s něčím novým. Je to rozumnější řešení, než firmu i nadále zadlužovat a komplikovat si život. Odkoupíme vaši zadluženou firmu a likviduje ji.

2. Když jste v dluhové pasti a neznáte východisko
Pokud vám vznikly ve firmě závazky a narůstají, není pravděpodobné, že se tato situace změní mávnutím kouzelného proutku. Podstatně častější je, že dluhy narůstají a vlastně se v čase násobí. Přidají se k nim úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství. Tento stav je tak nepříznivý, že od tohoto okamžiku firma už pouze přežívá. Je to období vytloukání klínu klínem, všechny činnosti se vám prodražují, komplikují a prodlužují. Jen za cenu mimořádných výdajů, často s prodlením plníte své zakázky a je to už vždy neekonomický provoz, tedy ztrátový. Až si to uvědomíte, rozhodnete se teprve pro razantní změnu. Toto nepříznivé období za vás ukončíme a pomůžeme se startem nové a lepší budoucnosti.

3. Pokud máte trvalé problémy se zaměstnanci, dodavateli a odběrateli
Často jsou to problémy způsobené špatně nastavenými pravidly a podmínkami už v prvopočátku při vyjednávání nebo vzniklé z opomenutí nastavení jasných pravidel a jejich plnění. Když jsou ujednání vágní, je často i jejich plnění neuspokojivé. To je prostor pro špatně odvedenou prací zaměstnanců, nevýkonnost podřízených apod. Neplní se kvalita ani termíny a z toho vznikají značné ztráty. Firmu to fakticky stojí peníze a vy dáváte zaměstnancům další šanci, tolerujete nespolehlivé dodavatele a akceptujete pozdní platby odběratelů. Pomůžeme vám stanovit jasná pravidla, obchodní podmínky i jejich plnění, tak aby je všichni zúčastnění respektovali.

4. Vymáhání vašich závazků prostřednictvím vymahačů věřitelů, kteří vás vydíráni
Jste v presu ze strany věřitelů a jejich vymahačů. Když na vás tlačí, pod tlakem jim dáte tržbu a pak nemůžete plnit ostatní závazky. Je to opakovaná situace, kterou se vám nedaří zvládnout. Neplníte zakázky, neplatíte včas a stále se to prohlubuje. Záleží jen na vás, na co přistoupíte, aby to bylo zvládnutelné. Vyvarujte se zbrklému podpisu čehokoliv, co vás zaváže k nereálným podmínkám a obvykle také vysokému navýšení dluhu či úroků. Často je to způsob, jak získat co největší díl vašeho firemního nebo osobního majetku, protože je předem jasné, že splacení je na úkor ostatních věřitelů. Může to být také předem jasně nereálný záměr splácení, ze strany vymahačů, který povede k uplatnění ručení vaším osobním majetkem. Nepodepisujte uznání dluhu, je to jako byste strčili hlavu do oprátky a mnohdy je zneužíváno k dalším neoprávněným ziskům na náklady vymáhání. Vyjednáme za vás schůdné podmínky, které bude reálné dodržet.

5. Jsou-li dlouhodobě vaše náklady větší než výnosy
Velký pozor si dejte na budoucnost, když vaše firemní náklady, začnou pravidelně převyšovat příjmy. Je to z počátku nenápadné a ani si toho nemusíte všimnout. Často tomu nevěnujete pozornost, nestudujete účetní výkazy a situace zhoršuje pomalu. Přidá se prodlení s placením závazků a nakonec neschopnost platit vůbec, protože náklady vám nikdo neodpustí a pokud neexistují adekvátní příjmy na jejich pokrytí, jedná se už pouze o zadlužování. To se pak řeší dalšími a dalšími půjčkami a už z toho není cesta ven, zvlášť pokud přistoupíte na lichvářský úrok. Vysvětlíme a rozebereme s vámi rozumné možnosti a stanovíme reálná řešení včas.

6. Vzniknou-li o vás negativní reference, které brzdí odbyt
Velkým problémem je rádoby svobodný internet, kam může kdokoliv cokoliv napsat zcela anonymně. Takže jakýkoliv váš drobný prohřešek se tam snadno uvede natrvalo, ať je pravdivý nebo neobjektivní. Kdežto spokojení zákazníci nemají co řešit, takže nepíší všude po internetu ve váš prospěch. Negativní reference, nejsou tak ničím vyváženy a první na co potenciální zákazníci narazí, jsou negativní informace o vaší firmě. Pak je to jen krůček k poklesu odbytu a zmenšení množství odběratelů. Plíží se to pomalu, ale má to podstatný negativní vliv na ekonomické výsledky firmy. Buďte obezřetní na tyto okolnosti podnikání a vždy adekvátně zareagujte. Jsme odborníci na tyto negativní vlivy podnikání a známe cesty jejich řešení.

7. Při řešení právních a ekonomických problémů
Do potíží se můžete dostat i při uzavření nevýhodné smlouvy, anebo když správně neplníte všechny její náležitosti a požadavky. Advokáti vám sice vyřešili právní stránku, ale pokud nejsou praktici, nemusí úplně vhodně navazovat na technické provedení a realizaci. Pokud to dělá váš partner záměrně, je smlouva často jen kusem papíru, protože používá kombinaci právních kliček a jejich aplikaci na vaše drobné zaváhání, kdy z drobnosti udělá nepřekonatelnou překážku. Pokud jste v postavení dodavatele, jste závislí na platbách a vycházíte vstříc i neopodstatněným požadavkům, to pak umožňuje tlak na vás ještě stupňovat. Pak snadno vzniknou ekonomické problémy, nedostanete zaplaceno, včas nebo vůbec, protože je to závislé na kompletním dodání nebo včasném plnění. Dokážeme vyjednávat a řešit i tyto situace a pomoci z neřešitelných problémů.

8. Řešíte-li soudní spor s nejistým výsledkem
Pokud se vaše obchody dostanou až k soudu, nikdy se nemůžete být jisti, zda vyhrajete či prohrajete. Je to rizikové a zlomové období, zvlášť když jde o vyšší sumu. Právo je v Čechách tak vrtkavé a nejisté, že vítězem se může stát i ten kdo byl od počátku zcela neoprávněn k získání nějakého prospěchu. Proto si nikdy nebuďte jistí výsledkem a snažte se dojít k dohodě ještě před samotným soudem. Ušetříte množství nákladů a omezíte maximálně potenciální rizika. Vaše hrdost jinak může být velmi drahá. Mimosoudní vyrovnání a způsoby narovnání jsou pro vás mnohem rozumnějším způsobem, který za vás vyjednáme.

9. V případě, že se dostanete do exekuce
Buďte obezřetní, pokud máte závazky a nesplácíte je. Žaloba uskutečněná prostřednictvím platebního rozkazu je pro soud snadná a rychlá. To stejné vás čeká, pokud už proběhl soud a rozsudek vás odsuzuje k úhradě včetně nákladů řízení, smluvních pokut a úroků z prodlení. Je zřejmé, že vás už velmi rychle čeká exekuce. Ta pak ovšem přijde neočekávaně. V prvé chvíli zablokováním firemního účtu s penězi, které nutně potřebujete. Možných řešení pak rapidně ubývá. Preventivním základem je přebírání pošty a dodržení lhůt pro odvolání či jiný opravný prostředek. To poskytuje široký prostor na oddálení a zamezení samotnému vzniku exekuce.
Správné postupy vám získají čas a zcela špatná řešení, ta jsou pak drahá a nepříjemná. Kontaktujte nás a my zařídíme patřičné kroky, aby exekuce nevznikla nebo stála co nejméně.

Předlužení poznáte v účetních výkazech

Když se rozeběhne kolotoč závazků, žalob a exekucí, dochází vám čas i síly. Nestačí vám finanční prostředky na provoz a roztáčí se nekonečná spirála problémů. Každý váš závazek se podstatně prodražuje a naděje na uzdravení firmy klesá. V tento okamžik, je nutné se správně rozhodnout. Pokud je to ekonomicky reálné, je možné bojovat a situaci zvrátit. Chce to však odbornou pomoc, krizového manažera. V případě, že je to matematicky nemožné, je prodej zadlužené firmy, nejvhodnějším řešením. Prostudejte účetní výkazy a zvažte, která cesta je správná. Můžete se také obrátit pro radu k nám a my vám poradíme, jak dál.

Lepší je včasný převod zadlužené s.r.o., a.s.

PPkud jste až po uši v dluzích a vytloukáte, tzv. klín klínem, vaše zadlužení ještě roste. S pozdním placením je spojeno mnoho komplikací jak u dodavatelů, tak zaměstnanců. K prosperitě máte daleko a problem vám narůstají. V případě, že se tyto skutečnosti, týkají vašeho současného podnikání, je potřeba uvažovat o změně. Čím rychleji se pro ni rozhodnete, tím bezpečnější a dokonalejší řešení lze uskutečnit. Čas je obecně vždy proti vám a řešení na poslední chvíli (před konkurzem či insolvencí apod.) jsou náročná a také drahá. I takové situace dokážeme vyřešit, ale jedná se pak o vícestupňová řešení, která jsou náročnější a nákladnější, aby byla účelná. .

OBRAŤTE SE VČAS, POMUŽEME S ŘEŠENÍM V KAŽDÉ SITUACI u ZADLUŽENÉ FIRMY


Co je podstatné při prodeji zadlužené společnosti s.r.o., a.s. a jiného právního subjektu
 
1. Rozhodnutí valné hromady (souhlas s převodem obchodního podílu, odvolání stávajícího statutárního orgánu, jmenování nového statutárního orgánu, a dle potřeby změna sídla a popř. změna názvu firmy)
2. Následné uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu společníka (prodeji akcií) a prokázání doručení Smlouvy o převodu obchodního podílu, novému statutárnímu zástupci obchodní firmy
3. Ověřit si zda má jmenovaný statutární orgán (jednatel, představenstvo a dozorčí rada) čistý trestní rejstřík (u cizinců nejen z ČR, ale i ze země původu)
4. Vyplnit návrh na zápis změn v obchodním rejstříku a opatřit ho ověřeným podpisem nového statutárního zástupce (jednatele, člena představenstva) a připojit jeho(ich) Čestné prohlášení a podpisový vzor včetně souhlasu se zápisem v obchodním rejstříku
5. Doplnění Prohlášení o sídle obchodní firmy s ověřeným podpisem, Souhlasu s umístěním sídla a Výpisu z katastru nemovitostí v případě změny sídla
6. Po doručení usnesení z příslušného soudu (obchodního rejstříku) se Vzdát práva na odvolání, aby došlo k okamžitému nabytí právní moci a tím rychlejšímu zápisu změn v obchodním rejstříku
7. Vytvořit ke dni převodu Předávací protokol, kterým předáváte novému statutárnímu zástupci všechny aktiva (majetek, pohledávky, hotovost), pasiva (závazky), firemní dokumenty, právní vztahy a nároky, popř. další listiny spojené s obchodní firmou
8. Po zápisu změn v obchodním rejstříku a zobrazení zápisu v internetovém výpisu z tohoto rejstříku, oznámit tuto skutečnost obchodním partnerům, kteří vás kontaktují, protože již nejste oprávněni za společnost jednat
9. Oznámit skutečnosti v souvislosti se změnami i příslušné bance, zrušit svá podpisová práva a požádat, aby dále nebyly zpracovávány vaše osobní údaje v souvislosti s příslušnou obchodní firmou
10. Reagovat na písemnosti, jež jsou vám doručovány, jak v mezidobí (než dojde k zápisu v obchodním rejstříku), tak následně v souvislosti s obchodní firmou, jež jste zastupoval(a) jako statutární zástupce a upozornit písemně odesílatele na změny, které nastaly v této obchodní firmě

Trestní odpovědnost bude nyní častější

Být v současnosti statutárním orgánem v obchodní firmě je velká zodpovědnost. Rozhodnete-li se pro změnu včas, nabízí se mnohem více řešení a existuje jen minimum rizik spojených s platností nového zákona o obchodních korporacích č 90/2012 Sb. Podle tohoto zákona, je vaší povinností, spravovat obchodní firmu s.r.o., a.s. a jiný právní subjekt, jako statutární orgán s péčí dobrého hospodáře. Pokud tato podmínka není splněna, může vás insolvenční či konkurzní správce klidně žalovat. Dle rozhodnutí soudu, pak vaše odpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili, může vést až k ručení osobním majetkem. Ochráníme vás, i v případě takového nebezpečí.


7 důležitých zásad KRIZOVÉHO ŘEŠENÍ 

 1. Zajišťujeme vám trvalý servis Pokud se na nás obrátíte, může se spolehnout, že jsme vám opravdu k dispozici téměř NON STOP. Stále jsme dostupní na telefonu a schopni zodpovědět jakoukoliv vaši otázku. Ať se dostanete do jakékoliv komplikované situace, od nás získáte radu, jak se v ní zachovat. Orientujeme se v problematice jak krizového řízení, převodu zadlužených firem, právních i ekonomických otázkách. Víme, co si můžete dovolit a kde jsou nepsané hranice, kde už nastává, přiliž velké riziko. V zásadě vás můžeme dostat téměř z každého problému. Minimálně zmírníme rizika, která vám hrozí. Ať se jedná o tlak ze strany věřitelů nebo výslech na policii, máme mnoho fíglů, jak z toho vybruslit. Kdo je připraven od nás, není překvapen a taky se vyhýbá zbytečným kritickým místům.

2. Poskytujeme poradenství před prodejem zadlužené firmy i po jejím prodeji Naší doménou je poskytování krizového poradenství, jak před převodem zadlužené firmy, tak po jejím převodu. Věnujeme pozornost vašim potřebám a všem okolnostem, které mohou vzniknout až následně. Je to mnoho situací, které si jako prodávající ani neuvědomí, jelikož je to pro vás nová zkušenost. Pak teprve zjistíte, že ne vždy končí vaše podnikatelská éra, momentem samotného převodu zadlužené firmy. Často se vyskytnou, byť jen formální skutečnosti, na které je třeba reagovat. Když na ně nepamatujete, musíte se draze radit s odborníky, jako jsou advokáti, daňoví poradci, účetní apod. Každému zdlouhavě vysvětluje situaci a pak vás to stojí podstatně více, než když to máte zahrnuto v naší ceně. Znát správná řešení právě na vaši situaci, které se vyklube, až po převodu zadlužené firmy je důležité. Vždy se najde něco, s čím si nevíte rady a hledat právníka, objednávat se k němu a svěřovat se s choulostivými věcmi není zrovna příjemné. Jako náš klient, máte možnost se vším a kdykoliv se obrátit na nás.

3. Máte k dispozici specializované právní a ekonomické zázemí Vše co vám řekneme a poradíme je obvykle mnohokrát použito a ověřeno. Díky tomu, že naši konzultanti mají vzdělání i praxi jak v oblasti práva i ekonomiky, ideálně kombinují své znalosti i zkušenosti z praxe se svými klienty. Jen tak vám dokážeme poskytnout rychlý a účinný lék na každou vzniklou či blížící se krizovou situaci. Nejosvědčenější jsou ovšem právě zkušenosti, získané za roky praxe a množství úspěšně vyřešených případů. Ty nás naučili mnohem více než teoretizování v knihách a na odborných školeních. I tak máme k dispozici jak advokáty, daňové poradce a účetní, kteří se specializují na případy krizového řízení a převodu zadlužených firem. Když se vyskytne něco nového, rychle to ověříme a vyjádříme se, jak se k tomu staví zákon nebo úředníci. Jelikož jsme zažili široké spektrum případů, tato praxe nás nejvíce poučila. Prostě víme jak se zachovat a jsme schopni reagovat na vaše potřeby obratem.

4. Kdo od vás kupuje zadluženou firmu V případě zadlužených firem se jedná jak o právnické osoby, tak soukromé osoby, které se stávají společníky v s.r.o. nebo akcionáři v a.s. Ti si pak stanoví statutárního zástupce (jednatele, představenstvo apod.), který je jmenován na tuto pozici do obchodní firmy. Vždy je to však osoba, která splňuje podmínky živnostenského zákona, tak aby ji obchodní rejstřík skutečně zapsal. Ke kontrole vám předložíme její čistý trestní rejstřík. V souladu se zákonem se uskuteční regulérní převod a předání převáděné firmy, vše zajištěno patřičnými dokumenty. Zákon umožňuje prodat firmu jakémukoliv kupujícímu a vy za něj a už vůbec za jeho následné kroky nezodpovídáte. Naše speciální know-how spočívá v dokonalém způsobu, jak se nový vlastník stane společníkem nebo akcionářem a jeho následném podnikatelském záměru se společností. Dojde tak k velmi čistému způsobu převzetí firmy, který je snadno vysvětlitelný a pochopitelný, pro případ vysvětlování v budoucnu, proč a komu jste zadluženou firmu prodali. K tomu můžeme navíc zvolit i vhodnou osobu, podle situace, ve které se nacházíte a s ohledem na rizika, které z ní hrozí.

5. Co se děje s firmou po jejím převodu Obracíte se na nás s tím, že se problémů se zadluženou firmou chcete zbavit a k tomu směřuje veškerá naše aktivita. Můžeme tedy garantovat, že jediným účelem je zadluženou firmu, která je odkoupena, je co nejdříve dosáhnout jejího výmazu z obchodního rejstříku. Při tom vycházíme z toho, jaký je její aktuální ekonomický stav a zároveň povinnosti, které je vhodné splnit, aby se to neprodlužovalo. Některé úkony nelze obejít, je naopak vhodné reagovat na požadavky úřadů a přivést obchodní firmu do spánku ukončením její činnosti. U fungující zadlužené firmy mají totiž věřitelé a úřady stále pocit, že tam jsou peníze a je reálné jejich pohledávky uhradit na úkor jiných věřitelů. To je však největší chybou a úskalím, které se vám může vymstít. Z tohoto hlediska, aby nedošlo ke zbytečnému prověřování, směřujeme firmu elegantně do úpadku. Ten je však promyšlený a proveden vyzkoušeným způsobem, takže příslušný soud je ochoten k samotnému výmazu, poměrně rychle přistoupit. A právě v souvislosti se samotným výmazem se výrazně snižuje případné hrozící riziko z předchozích nevhodných a rizikových úkonů, které jste učinili. Tento sofistikovaný postup, má svou kvalitu a tím i cenu, zároveň omezuje nebezpečí a rizika pro vaši osobu.

6. Krizový poradce, je váš partner v každé situaci Vždy máte už od prvního kontaktu k dispozici krizového poradce, který ví, jak vám pomoci. Stačí mu zodpovězení základních otázek a poradí vám, kterým směrem se vydat. Faktem je, že obvykle už moc možností není, jen si často nepřipouštíte, že ekonomický stav firmy, je už za hranou rozumnosti a opravdu jediným možným řešením je včasný převod. Protože firma už nevydělává, ale každým dnem ji naopak rostou dluhy a krach je neodvratitelný. To vše může jednoduše prokázat účetní stav a jeho porovnání s minulostí. Máte tak možnost dozvědět se, jak se v takové situaci zachovat a co je rozumné a co naopak velmi riskantní. Bohužel je zvykem, že riskujete až do posledního dechu a pak následuje kolotoč výslechů na polici, doplňování dokladů na úřady, zpovídání se insolventnímu nebo konkurznímu správci atd. A přitom se tomu dalo předejít. Obrátit se v krizové situaci o pomoc včas, je také manažerská dovednost spočívající ve správném rozhodnutí. Existují prostě věci, které je vhodné splnit a vyklidit v klidu pole, jen tak přejde plynule zadlužená firma na nového nabyvatele i se starostmi a odpovědností. Zároveň vám dokážeme omezit hrozící rizika z přešlapů a chyb, které jste udělali jako statutární zástupci a hrozí z nich trestní nebo majetkový postih.

7. Každá transakce je přehledná a úplně srozumitelná s vysvětlením podrobností Uskutečnit převod zvlášť u zadlužené firmy, jen změnou jmen je dne zcela nevhodné. Zákony dnes mají tolik úskalí, slepých míst a možností, které se jak úředníci i policie snaží využít ve váš neprospěch a tato situace neodborně provedeného převodu zadlužené firmy jim pak ještě nahrává. Proto každý případ, řešíme systematicky a zcela individuálně, až na základě seznámení se s aktuálním stavem. Vždy se s vámi dohodneme na postupu, který dodržíme. Plníme sliby a dohody. Nejdříve vám vysvětlíme, čemu je potřeba při prodeji zadlužené firmy předcházet a čím se řídit. Připravíme vám návrhy všech důležitých dokumentů, abyste si je mohli prostudovat, popř. ověřit při poradě s advokátem. Následně uskutečníme samotný převod a v jednom kroku vám připravíme balíček dokumentů pro vaši osobní potřebu (pro založení) a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, se všemi potřebnými přílohami. Je tak jisté, že změny budou v celém rozsahu zapsány. Zároveň vás vybavíme pomocnými dokumenty pro případ, že by bylo ještě v budoucnu něco třeba řešit, tak aby se to reálně vyřešit dalo. To znamená, že vás zabezpečíme na 100 % pro jakoukoliv eventualitu, která by mohla nastat a ať se stane cokoliv, vy jste připraveni a v bezpečí.Věnujeme se vám na telefonu, mailu a osobně, dle naléhavosti
GSM: +420 704 322 575, email: info@zadluzenefirmy.cz


JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více