ZadluženéFirmy.cz

odkup firem v úpadku

Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný obchodní rejstřík. V případě, že je předmětem zápisu i změna sídla, obchodní firmy či nutnost přizpůsobení ZOK, je nutné uskutečnit tyto záležitosti formou notářského zápisu. Ten se pak jako rozhodnutí jediného společníka nebo zápis z valné hromady přiloží k návrhu, stejně jako výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního rejstříku, čestné prohlášení a podpisový vzor se souhlasem zápisu do OR a další listiny, dle rozsahu podání navrhovaných změn.

Jak dlouho zápis změn trvá (váš výmaz z rejstříku)
Ze zákona je povinností obchodního rejstříku vydat usnesení do 5ti pracovních dnů, ode dne podání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku. Skutečností je, že doručení tohoto usnesení, může být se značným zpožděním, po dnu, které usnesení ponese. Toto usnesení je standardně zasíláno datovou schránku na obchodní firmu, jež se zápis změn týká. Někdy však trvá až 3 týdny, než jsou změny viditelné pro veřejnost, v zápise obchodní firmy v obchodním rejstříku na www.justice.cz. Mnohem rychlejší variantou je nyní zápis změn prostřednictvím notářské kanceláře, který může být na obchodním rejstříku vyditelný obratem.

Co Vás čeká u zadlužené firmy s.r.o. a.s.
Zůstanete-li statutárním orgánem v zadlužené firmě, hrozí vám plno překážek v osobním životě i v podnikání, které mohou být zcela zásadní. V souvislosti s krachem, provázeným insolvencí nebo konkurzem omezíte své osobě přístup k úvěrování, půjčkám i hypotékám a to jak soukromě, tak i pro firmy, ve kterých jste nebo budete zapsán jako statutární organ a také jako společník. Podnikání si tak dost ztížíte, nemluvě o tom, že vám ho soud může i zakázat. Registry, které spravují tyto osobní údaje, mohou být dalším problémem, a to na dobu min. 5 let.

JAK POZNAT FIRMU V ÚPADKU

Pozor na vaši zadluženou firmu, která se řítí do úpadku 
Podnikatelé si často nechtějí připustit, že jejich firma krachuje. Věnovaly ji kus života, nasazení, množství nápadů a jen neradi si připouštějí, že to nevyšlo ... Více

ODKOUPÍME NEAKTIVNÍ FIRMU

Stačí telefonát nebo osobní schůzka a domluvíme se
Když váháte a potřebujete poradní hlas, stačí poslat mail, zavolat nebo odeslat SMS a ozveme se vám. Společně zvážíme, jaká fakta ... více

OD NEPLACENÍ AŽ K EXEKUCI

Druhotná platební neschopnost ovlivňuje zadlužení firmy
Jedním z vážných důvodů vzniku zadlužené firmy, je druhotná platební neschopnost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení ... více

NEBEZPEČÍ U ZADLUŽENÉ FIRMY

Kdy vám hrozí nebezpečí insolvence
Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, můžete se dostat až do insolvence. Pokud je některý z vašich věřitelů rychlý a  ... více

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Ukončení činnosti firmy formou likvidace 
Likvidace obchodní firmy je zákonným způsobem jak ukončit její činnost. Neobejde se však bez specifických povinností, které jsou dány likvidátorovi ... Více

AKTUALITY

Podrobné informace k převodu zadlužené firmy
Kdo podává změnu (jednatele, společníka) na obchodní rejstřík Jakmile jsou všechny dokumenty o převodu zadlužené firmy podepsané, je důležité je roztřídit na dokumenty s ověřenými podpisy, které je třeba připojit k návrhu (od nového jednatele) a podat na příslušný ... více


Jak poznat u zadlužené firmy povinnost vyhlásit insolvenci?

Toto je realita v současné společnosti. Insolvence je způsob jak odejít z podnikání s čistým štítem. Je lepší vyhlásit insolvenci hned v počátku, tak aby vám zbylo alespoň něco, než to za vás udělají vaši věřitelé a pozitivní efekt v čase výrazně klesne. Insolvence je ...Více


Postup řešení při převodu zadlužených firem
V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů výroby nebo služeb a získávání... Více